ចង់ក្លាយជាតារាម៉ូដែលល្បីលេចធ្លោ តែអត់បទពិសោធន៍សោះ ក៏លែងជាបញ្ហា [KH]

ចង់ក្លាយជាតារាម៉ូដែលល្បីលេចធ្លោ តែអត់បទពិសោធន៍សោះ ក៏លែងជាបញ្ហា [KH]

ការងារ​ជា​អ្នក​បង្ហាញ​ម៉ូត ឬ​ភាសា​អង់គ្លេស​ហៅថា ម៉ូដែល (Model) គឺ​ជា​អាជីព​មួយ​ដែល​ទទួល​បាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍ ព្រោះ​មាន​តម្រូវការ​ទីផ្សារ​ខ្ពស់ និង​ឱកាស​បង្កើន​សមត្ថភាព​ជាច្រើន​ផ្សេង​ទៀត។ កាលពីមុន បើ​និយាយ​ដល់​អាជីព​មួយ​នេះ គ្រប់​ៗ​គ្នា​ច្បាស់​ជា​ស្រមៃ​ដល់​មនុស្ស​ដែល​អ្នក​ដែល​មាន​រូបរាង​ស្អាត​បាត ខ្ពស់​ៗ និង​បទពិសោធន៍​ច្បាស់​លាស់។ ចំណុច​នេះ​បាន​ក្លាយ​ជា​ឧបសគ្គ​ ចំពោះ​អ្នក​ខ្លះ​គ្មាន​បទពិសោធន៍ មិន​សូវ​ក្លាហាន កម្ពស់​ទាប ប៉ុន្តែ​ខ្លួន​ពិត​ជា​ស្រឡាញ់​ការងារ​នេះ​ខ្លាំង មិន​ដឹង​ធ្វើ​យ៉ាង​ម៉េច ឬ​សុំ​យោបល់​ពី​ខាង​ណា។

Read the full article on Sabay News.

© 2024 Phatry Derek Pan